Başlangıç / Öğrenci Soruları ve Cevapları

Öğrenci Soruları ve Cevapları

Fiziğin alt dalları

Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Elektrik: Elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi inceler. Manyetizma: Mıknatısların ve elektrik akımının oluşturduğu manyetik alanı, manyetik kuvveti ve ayrıca dünyanın etrafında oluşan manyetik alanı inceler. Termodinamik: Isı enerjisini, ısı enerjisinin madde içinde yayılmasını ve ısının maddeyle etkileşimini inceler. Optik : Işığın yapısını, kırılma, …

Devamını Oku »

Modern atom teorisinin özellikleri

-Elementler çok küçük bölünemez küre şeklindeki parçalardan (atomlardan) oluşmuşlardır. -Bir elementin tüm atomları büyüklük, kütle ve diğer özellikler yönünden birbirinin aynıdır. -Fiziksel ve kimyasal değişimlerde atomlar parçalanamaz ve yeniden oluşturulamazlar. -Atomlar belli sabit oranlarda birleşerek bileşik moleküllerini oluşturur. -Bir bileşiğin moleküllerinin hepsi aynıdır.

Devamını Oku »

Gotik katedralleri nedir

Gotik Mimarisi olarak tanımlanan mimari stil ilk olarak 1140 civarında kuzey Fransa’ da doğmuştur. Paris’te daha uzun, daha aydınlık ve daha hacimli kiliselerin inşaatı sürecinde bu stil iyice yayılmıştır. İlerleyen yıllarda bu stil kalelerde, saraylarda, köprülerde şehir duvarlarında ve kapılarında da kullanılmıştır.

Devamını Oku »

Doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözeltilerin tanımı nedir

Doymuş Çözelti Nedir İçerisinde çözebileceği kadar çözünen madde bulunduran çözeltilerdir. Doymamış Çözelti Nedir İçerisinde çözebileceğinden daha az çözünen madde bulunduran çözeltilerdir. Aşırı Doymuş Çözelti Nedir İçerisinde çözebileceğinden daha fazla çözünen madde bulunduran çözeltilerdir. Fazla olan madde zamanla çözünmeden dibe çöker.

Devamını Oku »

Teyemmüm abdesti nasıl alınır

Teyemmüme başlarken besmele çekilip niyet edilir. Parmak aralarını açarak iki el toprağa hafifçe vurulur ve eller önce ileri sonra geri çekilir. Daha sonra eller hafifçe birbirine vurulur ve kalan tozun giderilmesi sağlanır. Ardından toprağa değdirilen eller ile yüz mesh edilir. Daha sonra en başta yapıldığı gibi eller toprağa sürülür ve …

Devamını Oku »

Abbasilerin bilim ve kültüre önem verdiklerinin kanıtları nelerdir

Bu dönemde Müslümanlar Hint, Çin ve Eski Yunan, uygаrlıklаrındаn fаydаlаnmаyа bаşlаmışlаrdır. Hіntlіlerden onlu ѕayı sistemini almışlar ve astronomi сcetvellerinin hazırlanmaѕını öğrenmişlerdi. Çinlilеrdеn kağıt уapımını öğrenmişler ve kurdukları kağıt аatölyelerinde kağıt ürеtimi başlatmışlardır. Eskі Yunan ve Helenistik dönemden önemli еsеrlеri Arapçaya tercüme etmişlerdir.Özellikle Abbasi; Hаlifеsi Harun Rеşid Urfа, Harran, Antakуa ve …

Devamını Oku »

Farabi Hangi Alanlarda Neler Yapmıştır

Fizik, Matematik, Metafizik ve Tıp alanlarında çalışmalar yapmıştır. Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili …

Devamını Oku »

Dört büyük kitap nedir

Dört büyük kitap nedir Dört kutsal kitap hakkında bilgi TEVRAT Tevrat kelimesi “Kanun, Şeriat“ anlamına gelmektedir. Hz.Musa (s.a.v) aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilmiştir. Tevrat’ın aslı kaybolduğu için bugün mevcut olan Tevrat’ın İsrailoğullarının din bilginleri tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Tevrat, “Ahd-i Atik(Eski Ahid)” adıylada bilinmektedir. Tevrat’ın Yahudilere indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilmekte ancak …

Devamını Oku »

Madenlerin teknolojik ham madde olarak önemi nedir

Bir ülkenin kalkınmasında madencilik büyük rol oynar. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok teknolojik alet madencilikle çıkarılan hammaddelerle yapılır. Silah, araba, televizyon, telefon, buzdolabı… Gibi teknolojik aletler madencilikle çıkartılan maddeler sonucunda elde edilir. Bu yüzden bir devletin madenciliği ne kadar gelişmişse teknolojik aletleri buna doğru orantılı bir şekilde gelişmiş olur. Bu aletler …

Devamını Oku »

Reform nedir kısaca

REFORM NEDİR Reform terim olarak yeniden düzenlemek veya yeniden şekil vermek anlamına gelmektedir. 16’ıncı yüzyılda Avrupa’da dini alanlarda meydana gelen gelişmeler ve düzenlemelere Reform adı verilmiştir. Reform Katolik Kilisesinde ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetleridir.

Devamını Oku »

Roma uygarlığı ve özelikleri nelerdir

Roma uygarlığı Roma uygarlığının özellikleri Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüksler tarafından kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağladılar. Kuzeyde Bitinya’dan güneyde bugünkü Somali, doğuda Hazar’dan, batıda Portekiz’e kadar olan bölgeler İmparatorluğun egemenliğine alınmıştır. Roma uygarlığının özellikleri maddeler halinde …

Devamını Oku »

Ökkeş Bahçıvan Kitabının özeti

Ökkeş Bahçıvan Muzaffer İzgu Kitabın özeti Tanıyorsunuz değil mi Ökkeş’i Ökkeş, saf bir köylü çocuğudur, siz yaşlardadır. Çok ufakken annesini yitirmiş, babası ve babaannesiyle bir arada yaşamaktadır. Ökkeş söz dinler, ama yaptığı her işi de eline yüzüne bulaştırır. Aynı zamanda çok iyi kalplidir Ökkeş. Herkese iyilik etmeyi sever.Ama tek kusuru …

Devamını Oku »

İpek yolunun tarihçesi ve bu yolda satılan ürünler nelerdir

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asyayı Avrupa’ya bağlayan …

Devamını Oku »