Bilebilen

Başlangıç / Tarih / 19. Yüzyıl Islahatları Nelerdir

19. Yüzyıl Islahatları Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

19. Yüzyıl Islahatları
19. Yüzyıl Islahatları

II. MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)
1. Kabakçı Mustafa isyanı’yla III. Selim tahttan indirilmiştir.
2. Alemdar Mustafa Paşa III. Selim’i tekrar tahta geçirmek istemiş onun öldürüldüğünü görünce II. Mahmut’u tahta geçirmiştir.
3 Alemdar Mustafa Paşa ayanlarla SENED-İ İTTİFAK’ın (1808) imzalanmasını sağlamıştır. Bununla Osmanlı tarihinde ilk kez padişah yönettiği insanlara vergi ve askerlik konularında ödünler vermiş*tir.
II. MAHMUT’UN ISLAHATLARI
1. 1826′da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı. (Vaka-i Hayriye –Hayırlı Olay)
NOT: Bu olayla padişahlar yönetime yeniden egemen olmaya başladılar.
2. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kuruldu.
4. Harp Okulu açıldı.
5. Giysi konusunda memurlara zorunluluklar getirildi.
6. Eyaletler yeni valiliklere ayrılarak memurlar maaşlı duruma getirildi.
7. Müsadere(devletin ölen kişilerin mallarına el koyması ) yöntemi kaldırıldı.
8. Tımar sistemi kaldırıldı.
9. Divan kaldırıldı; Bakanlar Kurulu sistemine geçildi.
10.Muhtarlıklar oluşturuldu.
11. Posta örgütü oluşturuldu.
12. Karantina servisi kuruldu.
13.Askeri amaçla yalnız erkeklerin sayıldığı nüfus sayımı yapıldı..
14. İlk resmi Türk gazetesi yayınlandı. (Takvim-Vekaî).
15. İlköğretim zorunlu duruma getirildi.
16. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
17. Edebiyat tarih tıp alanında fakülteler açıldı.
NOT: Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılması II. Mahmut’un
ıslahatlarını rahat yapmasına olanak sağlamıştır.
ABDÜLMECİD DÖNEMİ
TANZİMAT FERMANI (1839)
1. Bu yüzyılda yapılan ıslahatların temeli Osmanlı devletinin bütünlüğünü korumak amacına dayanmıştır.
2. Fransa İhtilali’nin sonuçlarının etkisi Tanzimat Fermanı’nın (Gülhane Hattı Hümayun] kabul edilmesini sağlamıştır.
3. Mustafa Reşit Paşa öncülük etmiştir.
NOT: Bu fermanın en önemli özelliği Osmanlı
tarihinde ilk kez kanun gücünün padişah üzerinde
olduğunun kabul edilmesidir.
4. Tanzimat Fermanı laik okullarla birlikte medresenin varlığını da kabul ettiği için eğitimce ikiliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
5. Osmanlı halkının bütününün can mal ve ırzının korunması devlet güvencesine alınmıştır.
6. Vergiler gelire göre alınacaktır.
7. Askerlik ocak olmaktan çıkmış zorunluluk haline getirilmiştir.
8. Avrupa tarzında laik mahkemeler kurulmuştur.
9. Miras hakkı yasallaşmıştır.
NOT:Tanzimat Fermanı uygulama alanı
bulamadı. Çünkü kendilerini devletin asıl sahibi
olarak Müslüman Türk halkı azınlıklarla aynı
haklara sahip olmak istemedi.Bunun sonucu olarak
İslahat Fermanı‘na gereksinim duyulmuştur

İSLAHAT FERMANI (1856)
Paris Anlaşması’ndan iyi koşullar elde etmek için İslahat Fermanı yayınlanmıştır.
ÖZELLİKLERİ
1-Tanzimat’tan farklı olarak uygulanacağına dair Avrupa Devletlerine garanti verilmiştir.
2-Azınlıklara daha geniş haklar verilmiştir.
3-Din değiştirmeden memur olma olanağı sağlanmıştır.
4-Azınlıkların paralı askerlik yapmaları hükmü yürürlüğe konulmuştur.
5-Azınlıkların ekonomik ve kültürel haklarını geliştirmek için her türlü olanak sağlanmıştır.
6-Azınlıklara geniş haklar verilmesi Türk ulusçuluğunun doğmasına neden olurken demokratik anayasalcı bir düzenin kurulabilmesi için mücadeleyi artırmıştır.
Diğer Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler
1. Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurulmayışı Osmanlı Devleti’nin duraklamasına gerilemesine daha sonra da dağılmasına neden olmuştur.
2. Özellikle Endüstri Devrimi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin açık pazar olması işsizliğin artmasına atölyelerin kapanmasına ve daha çok dışa bağımlı duruma düşmesine neden olmuştur.
3. 1854′te başlayan dış borçlar Abdülaziz Dönemi’nde had safhaya ulaşmıştır.
4. İmzalanan anlaşmalarla birlikte dış borçlar ödenemeyecek boyutlara ulaşmıştır.
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ
Alacaklı ülkeler 1881′de bir araya gelerek Düyun-u Umumiye’yi (Genel Borçlar İdaresi) kurmuşlardır.
1882′de çalışmalarına başlayan bu kuruluş Osmanlı Devleti’nin gelirlerini bizzat kendisi toplamış ve alacaklarını tahsil etmeye başlamıştır.
3-1876′da I.Meşutiyet Dönemi başladı. I. Meşrutiyetin ilanı ile;
Padişahın yetkilerinde kısıtlamalar oldu.
Halk ilk kez seçeceği temsilciler vasıtasıyla yönetime katılma hakkı elde etti.
Osmanlı Devleti ve Türk tarihinin ilk anayasası (Kanun-i Esasi) yapıldı.
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet döneminde ise padişahın yetkilerinde daha fazla kısıtlama yapılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bilebilen

Önceki yazımız Reformun nedenleri ve sonuçları kısaca konulu makalemizi okudunuız mu?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 oy, 5 üzerinden 5,00
Loading...

İlgini Çekebilir

Hitit, Frig, Lidya ve Urartu Medeniyetlerinin Merkezleri Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar Hitit  Merkezi  Hattuşaş Frig  Merkezi    Gordion Lidya  Merkezi  Sardes Urartu  Merkezi  Tuşpa Sponsorlu Bağlantılar BilebilenÖnceki …

Bir yorum

  1. haaarika olmuş ellerinize sağlık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.